Your position: Home > Tin tức > Công nghiệp Tin tức
Product list
MBR Membrane Modular for Sewage Treatment 500KLPD
Release time:2017-07-24
Our company is the professional manufacturer of water treatment UF membrane /MBR membrane/RO System/ UF plant/ MBR system for the industrial water treatment. we can offer the completely MBR Membrane Modular according to client project requirement .

MBR Membrane Modular for Sewage Treatment

Our company is the professional manufacturer of water treatment UF membrane /MBR membrane/RO System/ UF plant/ MBR system for the industrial water treatment. we can offer the completely MBR Membrane Modular according to client project requirement .

MBR Membrane Modular For Wastewater Treatment Plant 500KLD

Item #

Specification

Quantity

Membrane Modular

Material : PVDF Hollow Fiber
Model:   NM-MBR-1520;

Area:     20;

Dimension: 571×1535x45mm

Design Flow : 10-25L/m2.h

I/O Diameter: 0.6mm/1.2mm

Pore Size:    0.02μm

96 sets

Frame Skid

Material :Stainless 304

30 Sets / Skid

Dimension : 1200*1280*2080mm ;

Including: Collect water pipes, aeration system , output water pipes

4sets

Designation:
Accord to different input wastewater quality we suggest the range at: 10---25 L/m2. H

Permeate Water Quality:
Suspended Matter 2um, 100% removal
Organics: removal 99.99%
Turbidity of output water: ≤ 0.2NTU
SDI of output clean water: ≤ 2.5

BACK
HINADA is a professional manufacturer of water treatment Membranes and Equipments, we can be customized for customers according to project requirement, while providing customers with technical support and design solutions
Các sản phẩm
Màng MBR
Màng MBR cốt thép
Màng PVC UF
Nhà máy UF
Nhà máy xử lý nước thải
MBR Modular
Hệ thống MBR
Ứng dụng
Nước thải sinh hoạt
Nước thải đô thị
Nhà giết mổ
Nhà hàng xử lý nước thải
Trên trang web
cài đặt, dựng lên
Sửa
Dịch vụ
Tải về
Vấn đề thường gặp
yêu cầu dịch vụ
Tiếp xúc
truy vấn
Trở thành nhà phân phối
Liên hệ chúng tôi
Bắt đầu mua sắm
Danh mục sản phẩm
Mua ngay
Liên hệ chúng tôi